Utlånssentralen

Kviteseid har endeleg fått utlånssentral, med lokale hjå Kvito!

Her er lenke til ny side for utlån: bua.no

Vinteren 2023 handlar me fortløpande inn meir utstyr som langrenn, pulk, skeiser, truger, soveposar, hengekøyer, liggjeunderlag, symaskin med meir. Me har også 11 flotte syklar, både til vaksne og born. Det er el-syklar, terrengsyklar og bysyklar. Me har også sykkelvogn, sykkelstativ til bil, bagasjevesker, hjelmar og meir. Ein må registrere seg som brukar på bua.no for å kunne låne, og born under 18 år må kome med ein forelder fyrste gongen. Utlånssentralen er for alle innbyggjarar i Kviteseid kommune, og me håpar de vil bruke dette flotte tilbodet og kome dykk ut på tur! :) Sjå turtips nedst på sida.

Opningstidar :
Kvardagar kl 09-15

Her kan de lese om syklane Produkt_hjå_utlånssentralen

Adresse til Kvito er Dalanvegen 4.

TURTIPS:
Når isen er trygg, er det som oftest brøyta opp skeisebane i Morgedal, Kviteseid og Vrådal. Det vert også køyrd opp skiløyper fleire stader. For å få oppdatert informasjon om dette kan du sjekke nettsidane loyper.net eller alpin.no, og facebookgruppane til Kviteseid løypelag, Morgedal idrottslag og Vrådal idrettslag. 

Sjekk t.d. ut denne sida for terrengsykkelstiar vtstisykling, last ned appen "Stolpejakten" og oppdag kommunen på ein spanande måte (les meir her: stolpejakten Kviteseid), eller skaff deg kart hjå bokhandlaren og høyr med lokalfolk om turtips. 

På bileta ser de nokon av syklane i aksjon :) 

Hvem kan låne utstyr?

Vår anbefaling er å låne ut til alle. Enkelte begrensninger kan imidlertid være nyttig å ha. Det gjelder kommersiell virksomhet, turister og personer uten bostedsadresse i Norge. Utstyret er først og fremst ment for barn og unge i kommunene, og bør derfor være tilgjengelig for dem. I travle perioder kan det bli stor rift om å få låne. 

Myndig person (låntaker) og verifisering

En myndig person over 18 år må være ansvarlig for lånet (låntaker). Det er mulig for “store” barn å låne utstyr uten at ansvarlig myndig person er med, og da blir barnet såkalt medlåntaker. Ved opprettelse av låneprofil kan ansvarlig låntaker registrere barn under 18 år som medlåntaker. Låntaker og medlåntaker må godta lånevilkårene, og låntaker må verifisere kontoen før første lån. Kontoen kan verifiseres via Vipps eller via to-trinns verifisering av e-post og mobil. Dersom kontoen ikke verifiseres via Vipps, må låntaker fremvise legitimasjon ved første lån. Låntaker får alltid en bekreftende e-post når medlåntakere låner utstyr, og det blir opplyst med automatisk e-post når utstyret skal leveres tilbake.

Hvem kan være ansvarlig for lånet til de under 18 år?

Foreldre, lærere, og institusjonsansatte kan være låntakere og låne utstyr til barn de har ansvar for. De har da hovedansvaret for lånet. Hvis låntaker låner utstyr til barn som ikke registreres som medlåntaker, kan ikke det samme barnet låne igjen uten å ha samme (eller ny) ansvarlig med seg.


Registering og låntakers ansvar

Alle som låner utstyr i BUA-ordningen må registreres i utlånssystemet med navn, norsk mobilnummer, e-post, fødselsdato og postadresse. Medlåntakers navn, fødselsår, mobilnummer og e-post skal også registreres. Låntaker er ansvarlig når medlåntaker låner utstyr. Ved registrering må ansvarlig låntaker bekrefte at hen har lest og forstått lånevilkårene. Dette er svært viktig for å begrense ansvar. Den som låner er bl.a. selv ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse og ansvar for eventuelle skader som skulle oppstå. I tillegg forplikter den som låner seg til å levere utstyr tilbake til avtalt tid.

Lånevilkår

Lånevilkårene kommuniserer klart og tydelig hvilke forpliktelser som inngår når man låner utstyr fra BUA-ordningen. Det er ryddig og ordentlig, og reduserer faren for misforståelser. Det er lurt å sette seg godt inn i lånevilkårene. Hvor nøye dere er med å følge lånevilkårene til punkt og prikke, er opp til den enkelte BUA-ordning. Å låne utstyr i BUA-ordningen er først og fremst basert på tillit. Dersom noen bryter denne tilliten, kan det være bra å ha muligheten for sanksjoner.

Erstatning

Hvis utstyret blir ødelagt grunnet normal slitasje, be om å få utstyret tilbake slik det er. Det er ikke nødvendig å be om erstatning. Dere må regne med at utstyr blir ødelagt, det er en del av utlånsvirksomheten. Hvis utstyret utsettes for hærverk, ikke kommer tilbake, eller leveres alt for sent, kan du sende faktura til låntaker. Utstyret kan erstattes med verdien av tapt utstyr (derfor må låntaker oppgi postadresse). I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med politianmeldelse.

Utlånsperiode

Som hovedregel kan utstyret lånes ut i opptil en uke. Det er fullt mulig å gjøre unntak. Å ha en hovedregel er nyttig for å sikre mest mulig bruk av utstyret. Dersom det lånes ut for lengre perioder, er det færre personer som får nytte av utstyret.

Behandling av lånt utstyr

Det er viktig å oppfordre alle til å behandle utstyret som om det skulle vært deres eget. Det betyr å ikke slenge sykkelen fra seg, men låse sykkelen og rengjøre utstyret før det leveres tilbake. Dette fungerer bra i de aller fleste tilfeller, men det finnes unntak. Er det gjengangere som behandler utstyret dårlig, er det mulig å sette dem i karantene, dvs. å blokkere låneprofilen i utlånssystemet for en periode. Hvor lang karantenen skal være, avgjør dere selv. Vedkommende kan da ikke låne utstyr i BUA-nettverket i denne perioden. Husk å skrive årsak til blokkeringen/karantenen. Låntaker vil få en e-post med informasjon om at de er blokkert for en periode, og grunnen til at de er blokkert.

Det er ikke ønskelig å låne ut flere ulike typer utstyr samtidig, fordi vi vil låne ut til flest mulig – og utstyret skal brukes mest mulig.

Det er gratis å låne utstyr hos BUA-ordningen

Dette er en forutsetning for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier. Selv et lite beløp eller depositum er en barriere for å låne. Derfor må det være kostnadsfritt å låne for barn og unge. Dere kan imidlertid ta betalt fra voksne uten barn, turister og næringsliv. Dette fastsettes lokalt i hver enkelt BUA-ordning. Husk at lokale avvik fra hovedregelen må informeres om på den lokale hjemmesiden under “Om ordningen”.

Desse reglane er generert av BUA og me ynskjer å halde oss til desse også lokalt.2024 © Kviteseid Frivilligsentral