Me treng kvarandre for å ha det bra

Kviteseid frivilligsentral ynskjer å skapa dei gode, varme møteplassane mellom menneske, der folk møtest på tvers av generasjonar og skapar gode relasjonar. Me vil leggje til rette for dei som ynskjer å vere frivillige, og dei som treng hjelp.

Aktivitetar

Her finn du litt informasjon om det me driv med på sentralen. Klikk for meir info.

Frivilligsentralen skal inn i heilt nye lokale på nyåret! Me skal mellom ana ha ansvar for den daglege drifta av kantina på Næringshagen.

Les mer

Kviteseid Frivilligsentral med fleire inviterar ungdom til Øpen Hall i Kviteseidhallen! Og er du vaksen/eldre ungdom med hjarte for ungdomar, er dette ein fin arena å bidra som friviljug!

Les mer

Frivilligsentralen planlegg å starte opp Fredagsdisco for menneske med nedsett funksjonsevne.

Les mer

I Kviteseid Kommune kan ein gå på stolpejakt! I år hadde me 68 stolpar plassert i Ordal, Kviteseid, Vrådal og Fjågesund.

Les mer

Mange eldre i kommunen er mykje aleine og/eller har trong for praktisk hjelp. Frivilligsentralen vil gjerne koordinere eit tilbod til dei eldre, viss me har frivillige til dette. Me skil mellom besøksven og praktisk hjelp.

Les mer

26. mars arrangerast Den Store Klesbyttedagen, eit miljøvenleg tiltak i regi av Naturvernsforbundet. Kviteseid Frivilligsentral blir gjerne med på det; det er sosialt og miljøvenleg. Og det likar me!

Les mer

I samarbeid med Vest-Telemarkrådet delar Kviteseid Frivilligsentral ut gratis KOMP til eldre i Kviteseid kommune

Les mer

Ynskjer du å bidra?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig på dei aktivitetane me har. Me tek kontakt når du har sendt inn informasjonen din!

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Fre 04.02 19:00 Øpen hall Kviteseidhallen
Fre 18.02 19:00 Øpen hall Kviteseidhallen
2022 © Kviteseid Frivilligsentral